dla niepoznaki


dla niepoznaki
(żeby nie można było poznać) to avoid recognition, as a disguise; (żeby zatrzeć ślady) so as to cover one’s tracks
- dla dla niepoznaki włożył ciemne okulary he put on some dark glasses to avoid being recognized
- przebrać się dla dla niepoznaki za księdza to disguise oneself as a priest
- podatek dla dla niepoznaki zwany opłatą manipulacyjną a tax misleadingly called a handling charge

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

  • dla niepoznaki — {{/stl 13}}{{stl 7}} by kogoś zmylić, stworzyć pozory czegoś, nie dać poznać czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dla niepoznaki przebrała się w strój wieczorowy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dla niepoznaki — Dla zmylenia i wprowadzenia w błą Eng. Meant to disguise or deceive …   Słownik Polskiego slangu

  • niepoznaki — niepoznaki* {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. dla niepoznaki {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niepoznaka — ż III, CMs. niepoznakaace, blm tylko w wyrażeniach: Dla niepoznaki «tak, żeby nie można było poznać; dla zatarcia śladów, dla odwrócenia uwagi» ∆ Do niepoznaki «nie do poznania» …   Słownik języka polskiego